Το Messenger έχει το streak του Snapchat !

Το Messenger έχει το streak του Snapchat Το Facebook δοκιμάζει μια έκδοση παρόμοιας λειτουργίας στο Messenger. Δεν είναι σαφές πόσο καιρό το κοινωνικό δίκτυο πειραματίζεται με το χαρακτηριστικό, αλλά μερικοί χρήστες ανέφεραν ότι είδαν να εμφανίζονται στην εφαρμογή τους την Τετάρτη. Το χαρακτηριστικό που δοκιμάζεται, το οποίο προτρέπει τους χρήστες να “δημιουργήσουν ένα streak με τον συνομιλητή τους” όταν μιλάνε με φίλους, μοιάζει πολύ με την έκδοση του Snapchat, ακόμα και στην ελεύθερη χρήση των emoji και σε έναν μετρητή

Read more

Who unfriended me on Facebook?

Who unfriended me on Facebook? There’s nothing worse than wondering if someone you care about quietly snuck out the back door of your digital life. Except, of course, that feeling that comes after you confirm they have unfollowed you, and you’re left wondering what post, photo, or caption finally pushed them over the edge. There are all sorts of reasons why you may want to find out who is unfollowing you on social media. Maybe you’re concerned about your personal

Read more

Ultimate Spreading Virus Guide.

Ultimate Spreading Virus Guide. What you need: – a FUD server – a brain – different accounts (you will know which later) Structure of the guide: 1:Spreading via torrent 2:Spreading via social social engineering 3:Spreading via Youtube1: Spreading via torrent: For spreading via torrent is a good binder required. The easiest way of doing this is too download popular torrents. A way of finding out which torrents are popular at the moment, is for example: http://thepiratebay.org/top/all 1:Choose one and download

Read more

BATTLEGROUNDS TIPS: HOW TO RECOVER QUICKLY AND PROPERLY

BATTLEGROUNDS TIPS You played Battlegrounds. You snagged some payouts. Now what? The time has come to recover and prepare for the next session, right? But how do you do this properly and most effectively? Perhaps training some random Units and sending them to BGs praying that something cool comes out of it is not what you want anymore. Allow me to show you how to get the most out of training new Units in order for you to become a

Read more

Take down youtube videos

Take down Youtube videos This method is written by me and hopefully you get this tutorial. It’s best used for individuals that has taken your content without asking you. It’s war out there. Pick your weapons wise. The key for social engineering is a reliable message, we will be targetting peoples fear. A normal reaction from a youtuber who see a copyright complain is a instant youtube video removal to avoid this issue and safety of the persons youtube account.This

Read more

How to hide .EXE into a .jpg

.EXE into a .jpg ,is possible?Yes it is ! Set up: 1. Must have a .zip or .rar compressor. 2. Willingness to learn. Steps: 1. Save the picture of choice to your desktop. 2. Make a new .rar or .zip folder on your desktop. 3. Add the files you want to hide into the .zip or .rar 4. Click start menu, run, cmd. 5. In Command Prompt type cd “desktop” with the quotation marks. 6. Now type in copy /b

Read more

Avoid getting scammed in Steam!

Avoid getting scammed in Steam!     How to look up a user safely and check if they’re a scammer: If the person is messaging you on Steam, click their user picture in the chat window to go to their Steam profile. Right click that page and choose “Copy Page URL” to make sure you have their real Steam profile page. If the person is messaging you on another website, there should be direct (not typed by the user) links

Read more

Maximize your Denarii production!

Maximize your Denarii production! Q: First things first, How is denarii used in this game? A: It is used to buy specialized Roman troops, such as Gladiators and Legionaries. Today’s tip is for the Denarii currency. Some must know already but most I am pretty sure they do not. Most people just click on the exchange rss to denarii according to their time schedule or if they just want to put 2300 for 2300 and just update it daily. DId you

Read more

Prepare for ToS raid release (how to)

Prepare for ToS raid release (how to)   Tomb of sargeras expansion is upon us! Are you prepared? Well, if not, check out this small guide! With the coming release of a new raid in mid June You should start stockpiling materials to capitalize on. I wanted to put out my list of mats I am stockpiling for those who might not be as keen or knowledgeable on what to pick up while the prices are low. Felslate/leystone ore: prospect for

Read more

Blood of Sargeras Vendor Macro

Blood of Sargeras Vendor Macro (Updated)   /script BuyMerchantItem(1) Order Resources Cach /script BuyMerchantItem(2) Lean Shank /script BuyMerchantItem(3) Fatty Bearsteak /script BuyMerchantItem(4) Big Gamy Ribs /script BuyMerchantItem(5) Leyblood /script BuyMerchantItem(6) Wildfowl Egg /script BuyMerchantItem(7) Cursed Queenfish /script BuyMerchantItem(8) Mossgill Perch /script BuyMerchantItem(9) Highmountain Salmon /script BuyMerchantItem(10) Stormray /script BuyMerchantItem(11) Runescale Koi /script BuyMerchantItem(12) Black Barracuda /script BuyMerchantItem(13) Aethril /script BuyMerchantItem(14) Dreamleaf /script BuyMerchantItem(15) Foxflower /script BuyMerchantItem(16) Fjaneskagll /script BuyMerchantItem(17) Starlight Rose /script BuyMerchantItem(18) Leystone /script BuyMerchantItem(19) Felstate /script BuyMerchantItem(20) Stonehide

Read more
1 2 3 15